Micro Shupu SM-8000

MIC_SHUPU_SM8000

270,000 VND

Là dòng micro chuyên sử dụng cho Karaoke